top of page

The Full Story

8. ULUSLARARASI "NEW YORK" FEN, SOSYAL VE SAGLIK BILIMLERINDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR KONGRELERİ 3 FARKLI ALANDA GERÇEKLESECEK OLUP; ILGILI BELGELER VE KONGRE KITAPLARI ALANLAR ÖZELINDE YAYINLANACAKTIR.

ALANLAR VE DETAYLARI ASAGIDA BELIRTILDIGI GIBIDIR:

KONGRE ALANLARI

4.png

8. ULUSLARARASI NEW YORK FEN, MUHENDİSLİK VE UYGULAMALI BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Kongremizin ilk serisi olan; ABD, Türkiye, Portekiz, Mauritius, Azerbaycan ve Filipinler partnerliğinde en az %55 yabancı katılımcı oranı ve en 20 farklı ülkeden katılım ile gerçekleştireceğimiz 8. Uluslararası New York Fen, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlerde Akademik Çalışmalar Kongresine ilgili alanlardan ve alt alanların tamamından çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. 

6.png

8. ULUSLARARASI NEW YORK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR KONGRESI

Kongremizin ikinici serisi olan; ABD, Türkiye, Portekiz, Mauritius, Azerbaycan ve Filipinler partnerliğinde en az %55 yabancı katılımcı oranı ve en 20 farklı ülkeden katılım ile gerçekleştireceğimiz 8. Uluslararası New York Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Akademik Çalışmalar Kongresine ilgili alanlardan ve alt alanların tamamından çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. 

5.png
8.png
7.png

8. ULUSLARARASI NEW YORK TIP, HEMŞİRELİK VSAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Kongremizin üçüncü serisi olan; ABD, Türkiye, Portekiz, Mauritius, Azerbaycan ve Filipinler partnerliğinde en az %55 yabancı katılımcı oranı ve en 20 farklı ülkeden katılım ile gerçekleştireceğimiz 8. Uluslararası New York Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Kongresine ilgili alanlardan ve alt alanların tamamından çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır. 

bottom of page